INFO AGRO ADMINISTRATIVNA USLUGA

USLUGA ILI INFORMACIJA

Priprema dokumentacije za natječaje

Izrada projektnog sažetka Vašeg poslovanja

Izrada poslovnog plana

  • natječaja JLS
  • županijske natječaje
  • nacionalne natječaja
  • prijave za Javne pozive
  • za potrebe dodjele poljoprivrednog zemljišta
business-job-interview-concept.jpg
- INFO AGRO -
VAŠA SMO ADMINISTRATIVNA POMOĆ