INFO AGRO ADMINISTRATIVNA USLUGA

USLUGA ILI INFORMACIJA

U novom programskom razdoblju treba Vam usluga ili informacija

Potpore:

  1. Intervencije: 21.01.- Osnovna potpora dohotku za održivost
  2. Intervencije: 26.01. – Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost
  3. Intervencija: 30.01. – Mladi poljoprivrednik
  4. Intervencija: 31. 01,02,03,04,05,06,07.

Eko sheme – Sheme za klimu, okoliš i dobrobit životinja

  1. Intervencija: 32. 01,02,03,04,05,06,07, 08, 09.

Proizvodno vezana potpora dohotku (PVP)

  1. IAKS mjere ruralnog razvoja

Intervencija: 70.01. – Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima, 01., 02., 03.

Intervencija: 70.02. – Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama, 01., 02., 03.

Intervencija: 70.03. – Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja

Intervencija: 70.04. – Ekološki uzgoj, 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12.

Intervencija 70.06. – Plaćanja za dobrobit životinja,

01., 02., 03., 04., 05.

Intervencija: 70.07. – Očuvanje obilježja krajobraza 01., 02.

Intervencija: 70.08. – Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika 01., 02.

Intervencija: 71.01. – Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima 01., 02., 03.

  1. Moguće kombinacije eko shema i klimatsko okolišnih intervencija
  2. Uvjetovanost RH 2023-27 u okviru Strateškog plana

ZPP – SMR i GAEC

business-job-interview-concept.jpg
- INFO AGRO -
VAŠA SMO ADMINISTRATIVNA POMOĆ